Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Tìm hiểu nghĩa sim phong thủy cho người mệnh Thổ

Sim phong thủy cho người mệnh Thổ

Cũng giống như những bài viết trước đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn những kiến thức cơ bản về phong thủy cho người mệnh Thổ và cách chọn sim phong thủy hợp mệnh của bạn của bạn nhất. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nào.

>>> Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim0989 575.575 - 0932 33.8888

0962.53.6668 Giá : 6,800,000  < - > 0985 393898 Giá : 3,500,000
0962.86.8998 Giá : 6,800,000  < - > 0985 41 1984 Giá : 3,500,000
0962.88.1958 Giá : 6,800,000  < - > 0985 49 1975 Giá : 3,500,000
0962.90.6668 Giá : 6,800,000  < - > 0985 496222 Giá : 3,500,000
0962.95.8688 Giá : 6,800,000  < - > 0985 5 1 1973 Giá : 3,500,000
0963 113939 Giá : 6,800,000  < - > 0985 538553 Giá : 3,500,000
0963 239889 Giá : 6,800,000  < - > 0985 588387 Giá : 3,500,000
0963 339866 Giá : 6,800,000  < - > 0985 592002 Giá : 3,500,000
0963 391998 Giá : 6,800,000  < - > 0985 596556 Giá : 3,500,000
0963.29.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 606636 Giá : 3,500,000
0963.29.8886 Giá : 6,800,000  < - > 0985 611886 Giá : 3,500,000
0963.66.1982 Giá : 6,800,000  < - > 0985 62 1978 Giá : 3,500,000
0963.81.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 62 1984 Giá : 3,500,000
0963.959.868 Giá : 6,800,000  < - > 0985 672012 Giá : 3,500,000
0964 806668 Giá : 6,800,000  < - > 0985 686166 Giá : 3,500,000
0964.61.6668 Giá : 6,800,000  < - > 0985 686566 Giá : 3,500,000
0965 119229 Giá : 6,800,000  < - > 0985 686959 Giá : 3,500,000
0965 122868 Giá : 6,800,000  < - > 0985 71 1976 Giá : 3,500,000
0965 149153 Giá : 6,800,000  < - > 0985 71 1977 Giá : 3,500,000
0965 339222 Giá : 6,800,000  < - > 0985 76 1977 Giá : 3,500,000
0965 668558 Giá : 6,800,000  < - > 0985 835538 Giá : 3,500,000
0965 799179 Giá : 6,800,000  < - > 0985 855388 Giá : 3,500,000
0965 833368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 858887 Giá : 3,500,000
0965 866898 Giá : 6,800,000  < - > 0985 880887 Giá : 3,500,000
0965.19.8868 Giá : 6,800,000  < - > 0985 888655 Giá : 3,500,000
0965.26.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 951688 Giá : 3,500,000
0965.29.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 951978 Giá : 3,500,000
0965.31.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985 992168 Giá : 3,500,000
0965.33.5858 Giá : 6,800,000  < - > 0985 992799 Giá : 3,500,000
0965.86.87.86 Giá : 6,800,000  < - > 0985 999683 Giá : 3,500,000
0966 56 1989 Giá : 6,800,000  < - > 0985 999692 Giá : 3,500,000
0966 660898 Giá : 6,800,000  < - > 0985.02.02.06 Giá : 3,500,000
0966.16.2868 Giá : 6,800,000  < - > 0985.09.9119 Giá : 3,500,000
0966.37.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985.13.1980 Giá : 3,500,000
0966.39.1985 Giá : 6,800,000  < - > 0985.41.1990 Giá : 3,500,000
0966.57.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0985.42.1996 Giá : 3,500,000
0966.68.68.16 Giá : 6,800,000  < - > 0985.54.1984 Giá : 3,500,000
0966.79.1992 Giá : 6,800,000  < - > 0985.54.1998 Giá : 3,500,000
0967.22.11.88 Giá : 6,800,000  < - > 0985.66.1379 Giá : 3,500,000
0967.61.63.68 Giá : 6,800,000  < - > 0985.82.9669 Giá : 3,500,000
0967.86.33.86 Giá : 6,800,000  < - > 0985.86.60.86 Giá : 3,500,000
0967.86.79.86 Giá : 6,800,000  < - > 0985.92.2012 Giá : 3,500,000
0968 031368 Giá : 6,800,000  < - > 0986 072123 Giá : 3,500,000
0968 038886 Giá : 6,800,000  < - > 0986 151286 Giá : 3,500,000
0968 058886 Giá : 6,800,000  < - > 0986 171294 Giá : 3,500,000
0968 076555 Giá : 6,800,000  < - > 0986 179169 Giá : 3,500,000
0968 399995 Giá : 6,800,000  < - > 0986 188122 Giá : 3,500,000
0968 791981 Giá : 6,800,000  < - > 0986 27 1976 Giá : 3,500,000
0968 892893 Giá : 6,800,000  < - > 0986 298669 Giá : 3,500,000
0968.06.5668 Giá : 6,800,000  < - > 0986 339189 Giá : 3,500,000
0968.39.5668 Giá : 6,800,000  < - > 0986 34 1976 Giá : 3,500,000
0968.55.1980 Giá : 6,800,000  < - > 0986 41 1975 Giá : 3,500,000
0968.55.1982 Giá : 6,800,000  < - > 0986 561213 Giá : 3,500,000
0968.55.1983 Giá : 6,800,000  < - > 0986 666544 Giá : 3,500,000
0968.55.1987 Giá : 6,800,000  < - > 0986 666584 Giá : 3,500,000
0968.77.1990 Giá : 6,800,000  < - > 0986 688292 Giá : 3,500,000
0968.77.1992 Giá : 6,800,000  < - > 0986 709868 Giá : 3,500,000
0968.79.1997 Giá : 6,800,000  < - > 0986 779234 Giá : 3,500,000
0969 155188 Giá : 6,800,000  < - > 0986 779858 Giá : 3,500,000
0969 226979 Giá : 6,800,000  < - > 0986 785559 Giá : 3,500,000
0969 311868 Giá : 6,800,000  < - > 0986 786966 Giá : 3,500,000
0969 690686 Giá : 6,800,000  < - > 0986 817986 Giá : 3,500,000
0969 866566 Giá : 6,800,000  < - > 0986 823379 Giá : 3,500,000
0969.26.1868 Giá : 6,800,000  < - > 0986 828339 Giá : 3,500,000
0969.52.8886 Giá : 6,800,000  < - > 0986 829379 Giá : 3,500,000
0969.58.83.86 Giá : 6,800,000  < - > 0986 835538 Giá : 3,500,000
0969.86.26.86 Giá : 6,800,000  < - > 0986 842000 Giá : 3,500,000
097 102 8899 Giá : 6,800,000  < - > 0986 855456 Giá : 3,500,000
097 193 8899 Giá : 6,800,000  < - > 0986 856836 Giá : 3,500,000
0971 418899 Giá : 6,800,000  < - > 0986 858696 Giá : 3,500,000
0971 551991 Giá : 6,800,000  < - > 0986 868991 Giá : 3,500,000
0971 661990 Giá : 6,800,000  < - > 0986 879189 Giá : 3,500,000
0971 681983 Giá : 6,800,000  < - > 0986 895958 Giá : 3,500,000
0971 69 68 79 Giá : 6,800,000  < - > 0986 896379 Giá : 3,500,000
0971 691368 Giá : 6,800,000  < - > 0986 896810 Giá : 3,500,000
0971 779678 Giá : 6,800,000  < - > 0986 986112 Giá : 3,500,000
0971.71.93.93 Giá : 6,800,000  < - > 0986 998858 Giá : 3,500,000
0971.86.99.86 Giá : 6,800,000  < - > 0986.11.7939 Giá : 3,500,000
0971.93.96.98 Giá : 6,800,000  < - > 0986.24.1980 Giá : 3,500,000
0972 119669 Giá : 6,800,000  < - > 0986.40.4078 Giá : 3,500,000
0972 552233 Giá : 6,800,000  < - > 0986.43.1985 Giá : 3,500,000
0972 608868 Giá : 6,800,000  < - > 0986.51.29.29 Giá : 3,500,000
0972.03.8868 Giá : 6,800,000  < - > 0986.79.1970 Giá : 3,500,000
0973 996595 Giá : 6,800,000  < - > 0986.865.239 Giá : 3,500,000
0974 046686 Giá : 6,800,000  < - > 0986.89.21.89 Giá : 3,500,000
0976 111886 Giá : 6,800,000  < - > 0986.89.61.89 Giá : 3,500,000
0976 226969 Giá : 6,800,000  < - > 0986.93.93.95 Giá : 3,500,000
0976 331177 Giá : 6,800,000  < - > 09868.06.586 Giá : 3,500,000
0976 781997 Giá : 6,800,000  < - > 0987 010576 Giá : 3,500,000
0976.12.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0987 030378 Giá : 3,500,000
0976.83.83.89 Giá : 6,800,000  < - > 0987 030391 Giá : 3,500,000
0977 323868 Giá : 6,800,000  < - > 0987 050295 Giá : 3,500,000
0977 660868 Giá : 6,800,000  < - > 0987 160894 Giá : 3,500,000
0977 680688 Giá : 6,800,000  < - > 0987 170595 Giá : 3,500,000
0977 883568 Giá : 6,800,000  < - > 0987 2 9 1975 Giá : 3,500,000
0977.69.79.69 Giá : 6,800,000  < - > 0987 21 1978 Giá : 3,500,000
0977.71.1986 Giá : 6,800,000  < - > 0987 224664 Giá : 3,500,000
0977.79.1983 Giá : 6,800,000  < - > 0987 271868 Giá : 3,500,000
0977.93.1368 Giá : 6,800,000  < - > 0987 271994 Giá : 3,500,000
097777.82.86 Giá : 6,800,000  < - > 0987 280793 Giá : 3,500,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

 Hướng dẫn chọn mua sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Thổ tượng trưng cho đất, cho sự nuôi dưỡng, bao bọc và thể hiện bình an. Chính bởi vậy, những người thuộc cung mệnh này đa phần có tính cách ôn hòa, yêu thương mọi người, muốn trở thành người có ích, ghét bị cô lập, xa lánh.
Người mệnh Thổ sinh vào những năm sau:
  • Mậu Dần 1938 & Kỷ Mão 1939
  • Bính Tuất 1946& Đinh Hợi 1947
  • Canh Tý 1960 & Tân Sửu 1961
  • Mậu Thân 1968 & Kỷ Dậu 1969
  • Bính Thìn 1976 & Đinh Tỵ 1977
  • Canh Ngọ 1990 & Tân Mùi 1991.
Cách chọn đồ - sim số đẹp hợp phong thủy cho người mệnh Thổ

Theo lý thuyết âm dương ngũ hành, người mệnh Thổ hợp với màu vàng hoặc đỏ hoặc những tông màu nhẹ thuộc hành Hỏa như: hồng nhạt, cam, tím…

Người mệnh thổ kị nhất màu xanh lá cây, vì đó là màu của hành Mộc. Ví như cây sống trên đất sẽ hút hết màu mỡ, dinh dưỡng của đất, khiến đất nghèo nàn, suy kiệt. Người mệnh Mộc nên sử dụng những vật phẩm trang trí hoặc đồ trang sức mang bằng đá hoặc Cẩm Thạnh có màu tương sinh, tương hợp với mệnh của mình.

Về phần các con số, người mệnh Thổ hợp với những số sau: 2, 5, 8, 9 và khắc với hai số 3, 4.
Việc sử dụng các con số phù hợp là một trong những yếu tố góp phần mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ và hạn chế bớt những tai ương không đáng có.

Siêu thị sim thẻ chúc cả nhà chọn được số sim ưng ý và hợp phong thủy cho mình và người thân. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về sim phong thủy Call: 0989 575.575 - 0932 33.8888 đảm bảo nhân viên nhiệt tình giúp bạn có được số sim đẹp và ưng ý nhất.

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simsodepphongthuy.org/2017/08/sim-phong-thuy-cho-nguoi-menh-tho.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét