Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Hướng dẫn cách chọn sim hợp tuổi nữ mệnh Mộc

Ở bài viết trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách chọn sim năm sinh 1955 Ất Mùi. Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi nữ mệnh Mộc nhé!

>>>Tham khảo thêm:

>>>Danh sách sim số đẹp nhà mạng Viettel:

Liên hệ mua sim:0932338888-0989575575

0975 199009 Giá : 3,060,000      < - > 0868.96.6869 Giá : 10,000,000
0975 566226 Giá : 3,060,000      < - > 0868.688.789 Giá : 10,000,000
0988.48.38.48 Giá : 3,060,000      < - > 0868.6666.98 Giá : 10,000,000
0989 060919 Giá : 3,060,000      < - > 0868.55.8889 Giá : 10,000,000
0989 707747 Giá : 3,060,000      < - > 0868.55.8886 Giá : 10,000,000
0868.82.0909 Giá : 3,060,000      < - > 0868.39.39.93 Giá : 10,000,000
0868 234979 Giá : 3,060,000      < - > 0868.25.6886 Giá : 10,000,000
0868 222179 Giá : 3,060,000      < - > 0868.12.52.92 Giá : 10,000,000
0969 998090 Giá : 3,068,000      < - > 0868 555 889 Giá : 10,000,000
0972 571998 Giá : 3,068,000      < - > 0868 966689 Giá : 10,000,000
0977 931998 Giá : 3,068,000      < - > 0868 963963 Giá : 10,000,000
0977 775875 Giá : 3,070,000      < - > 0868 889994 Giá : 10,000,000
0985 777939 Giá : 3,070,000      < - > 0868 886665 Giá : 10,000,000
0968 664884 Giá : 3,080,000      < - > 0868 886586 Giá : 10,000,000
0968 865869 Giá : 3,080,000      < - > 0868 868986 Giá : 10,000,000
097.14.9.1981 Giá : 3,080,000      < - > 0868 866885 Giá : 10,000,000
097.14.9.1982 Giá : 3,080,000      < - > 0868 860 800 Giá : 10,000,000
097.14.9.1983 Giá : 3,080,000      < - > 0868 686247 Giá : 10,000,000
097.14.9.1984 Giá : 3,080,000      < - > 0868 660 860 Giá : 10,000,000
097.14.9.1985 Giá : 3,080,000      < - > 0868 633668 Giá : 10,000,000
097.19.1.1980 Giá : 3,080,000      < - > 0868 608 660 Giá : 10,000,000
0989 816856 Giá : 3,080,000      < - > 0868 608 606 Giá : 10,000,000
0971.9966.89 Giá : 3,090,000      < - > 0868 608 600 Giá : 10,000,000
096 335 8118 Giá : 3,100,000      < - > 0868 608 066 Giá : 10,000,000
096.115.85.85 Giá : 3,100,000      < - > 0868 608 060 Giá : 10,000,000
096.115.95.95 Giá : 3,100,000      < - > 0868 608 006 Giá : 10,000,000
0961 055855 Giá : 3,100,000      < - > 0868 606 880 Giá : 10,000,000
0961 055955 Giá : 3,100,000      < - > 0868 606 800 Giá : 10,000,000
0961 164334 Giá : 3,100,000      < - > 0868 606 680 Giá : 10,000,000
0961 789339 Giá : 3,100,000      < - > 0868 606 608 Giá : 10,000,000
0961.62.95.95 Giá : 3,100,000      < - > 0868 606 008 Giá : 10,000,000
0961.75.95.95 Giá : 3,100,000      < - > 0868 572572 Giá : 10,000,000
0962 392882 Giá : 3,100,000      < - > 0868 368388 Giá : 10,000,000
0962 941998 Giá : 3,100,000      < - > 0868 338339 Giá : 10,000,000
0964.03.7799 Giá : 3,100,000      < - > 0868 167167 Giá : 10,000,000
0964.83.1980 Giá : 3,100,000      < - > 0868 088 680 Giá : 10,000,000
0964.85.1986 Giá : 3,100,000      < - > 0868 086 066 Giá : 10,000,000
0964.89.1997 Giá : 3,100,000      < - > 0868 086 006 Giá : 10,000,000
0965 111669 Giá : 3,100,000      < - > 0868 080 086 Giá : 10,000,000
0965 944789 Giá : 3,100,000      < - > 0868 068 008 Giá : 10,000,000
0965.82.8679 Giá : 3,100,000      < - > 0868 006 808 Giá : 10,000,000
0966 15 8118 Giá : 3,100,000      < - > 0868 006 806 Giá : 10,000,000
0966 368266 Giá : 3,100,000      < - > 0868 000 680 Giá : 10,000,000
0966 696692 Giá : 3,100,000      < - > 08.99.95.95.99 Giá : 10,000,000
0966.19.2009 Giá : 3,100,000      < - > 08.86.86.1979 Giá : 10,000,000
0966.34.39.68 Giá : 3,100,000      < - > 08.6996.1368 Giá : 10,000,000
0968 482002 Giá : 3,100,000      < - > 08.6969.1368 Giá : 10,000,000
0968 484884 Giá : 3,100,000      < - > 08.686.07.686 Giá : 10,000,000
097.115.85.85 Giá : 3,100,000      < - > 08.68.0123.68 Giá : 10,000,000
097.115.95.95 Giá : 3,100,000      < - > 0965 568579 Giá : 9,999,999
0971 089 389 Giá : 3,100,000      < - > 0961 169988 Giá : 9,999,000
0971 182186 Giá : 3,100,000      < - > 0961 232555 Giá : 9,999,000
0971.85.8699 Giá : 3,100,000      < - > 0961 323555 Giá : 9,999,000
0971.879.479* Giá : 3,100,000      < - > 0961 336555 Giá : 9,999,000
0971.97.9393 Giá : 3,100,000      < - > 0961 771779 Giá : 9,999,000
0971.99.85.85 Giá : 3,100,000      < - > 0961 795599 Giá : 9,999,000
0972 345292 Giá : 3,100,000      < - > 0962 50 6688 Giá : 9,999,000
0974 033368 Giá : 3,100,000      < - > 0963 333539 Giá : 9,999,000
0975 020305 Giá : 3,100,000      < - > 0969 282886 Giá : 9,999,000
0976 572828 Giá : 3,100,000      < - > 0969.98.98.83 Giá : 9,999,000
0977 776837 Giá : 3,100,000      < - > 0971 239988 Giá : 9,999,000
0977.51.1998 Giá : 3,100,000      < - > 0972 733789 Giá : 9,999,000
0978 957967 Giá : 3,100,000      < - > 0981 389988 Giá : 9,999,000
0978 969879 Giá : 3,100,000      < - > 0981.95.95.99 Giá : 9,999,000
0981 764789 Giá : 3,100,000      < - > 0987 685688 Giá : 9,999,000
0981.75.95.95 Giá : 3,100,000      < - > 0989 563668 Giá : 9,999,000
0983.3.5.2007 Giá : 3,100,000      < - > 09.68.68.68.54 Giá : 9,999,000
0984 939909 Giá : 3,100,000      < - > 0868.99.1102 Giá : 9,999,000
0984.09.1998 Giá : 3,100,000      < - > 0868.72.0000 Giá : 9,999,000
0984.32.1985 Giá : 3,100,000      < - > 0868 899689 Giá : 9,999,000
0985 990779 Giá : 3,100,000      < - > 0868 083086 Giá : 9,999,000
0987 919091 Giá : 3,100,000      < - > 086.86.89.678 Giá : 9,999,000
0987 929798 Giá : 3,100,000      < - > 0.868.968.222 Giá : 9,999,000
0987 956958 Giá : 3,100,000      < - > 0965 578789 Giá : 9,995,000
0987.72.72.82 Giá : 3,100,000      < - > 098.1.365.668 Giá : 9,990,000
0988 303337 Giá : 3,100,000      < - > 0981 909555 Giá : 9,986,800
0988 728181 Giá : 3,100,000      < - > 0989 365222 Giá : 9,986,800
0989 995225 Giá : 3,100,000      < - > 0961 181988 Giá : 9,900,000
0989.5.4.2014 Giá : 3,100,000      < - > 0961 365789 Giá : 9,900,000
09.686888.90 Giá : 3,100,000      < - > 0961 63 62 68 Giá : 9,900,000
09.62.42.62.92 Giá : 3,100,000      < - > 0961.16.1919 Giá : 9,900,000
0869.05.1990 Giá : 3,100,000      < - > 0961.61.1919 Giá : 9,900,000
0869 630789 Giá : 3,100,000      < - > 0963.98.1368 Giá : 9,900,000
0868.99.63.99 Giá : 3,100,000      < - > 0964 779889 Giá : 9,900,000
0868.44.88.77 Giá : 3,100,000      < - > 0965 007000 Giá : 9,900,000
0868 886833 Giá : 3,100,000      < - > 0965 31 7979 Giá : 9,900,000
0868 868693 Giá : 3,100,000      < - > 0965 69 68 69 Giá : 9,900,000
0868 688053 Giá : 3,100,000      < - > 0965 97 39 79 Giá : 9,900,000
0868 59 9696 Giá : 3,100,000      < - > 0965.19.1991 Giá : 9,900,000
0868 59 1868 Giá : 3,100,000      < - > 0965.36.1368 Giá : 9,900,000
0868 223886 Giá : 3,100,000      < - > 0965.39.1368 Giá : 9,900,000
0961.5555.70 Giá : 3,100,093      < - > 0965.66.1990 Giá : 9,900,000
0971 666786 Giá : 3,100,093      < - > 0965.77.1368 Giá : 9,900,000
097426.3535. Giá : 3,125,000      < - > 0966 172666 Giá : 9,900,000
0976.21.35.35. Giá : 3,125,000      < - > 0966 677668 Giá : 9,900,000
0961 411011 Giá : 3,150,000      < - > 0966.8888.90 Giá : 9,900,000
097.8888.560 Giá : 3,150,000      < - > 0968 313222 Giá : 9,900,000
0971.38.63.63 Giá : 3,150,000      < - > 0968 778222 Giá : 9,900,000
0973 2.3.2006 Giá : 3,150,000      < - > 0968 788678 Giá : 9,900,000
098.117.63.63 Giá : 3,150,000      < - > 0969.1123.68 Giá : 9,900,000

>>>Xem thêm video hướng dẫn chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim hợp tuổi, hợp mệnh phong thủy

Sở hữu sim số đẹp hiện nay không còn là điều khó thực hiện nhưng việc lựa chọn sim số đẹp đảm bảo hợp mệnh, hợp tuổi mang lại nhiều may mắn thì không dễ dàng. Sim hợp tuổi Nữ mệnh Mộc khi các con số được lựa chọn dựa trên nguyên tắc và quy luật phong thủy. Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Mộc là gì? Mua sim số đẹp hợp tuổi ở đâu uy tín giá rẻ?

Tính cách đặc trưng của Nữ mệnh Mộc

Tương đồng với sự khoan dung, hòa đồng và điềm đạm của Nam mệnh Mộc là sự đồng cảm, dễ chia sẻ, dịu dàng của Nữ mệnh Mộc. Bất kỳ ai khi tiếp xúc với Nữ mệnh Mộc đều có cảm giảm yêu mến, dễ chịu, bình yên. Do đó, họ là những người dễ bị tác động bởi những nhân tố bên ngoài, có sự nhạy cảm cao. Khi chọn mua sim số đẹp, bạn có thể mua sim thần tài, sim lộc phát, sim tứ quý, sim lặp kép,... đang rất được ưa chuộng hiện nay.

Cách chọn sim số đẹp hợp tuổi Nữ mệnh Mộc

Giờ, ngày tháng năm sinh sẽ là yếu tố chính quyết định bạn thuộc mệnh này. Sau đây là những năm sinh thuộc mệnh Mộc:

+ Năm 1950, 1951, 2010, 2011: Tùng Bách Mộc (Cây tùng bách)

+ Năm 1958, 1959, 2018, 2019: Bình Địa Mộc (Cây ở đồng bằng)

+ Năm 1972, 1973, 2032, 2033: Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

+ Năm 1980, 1981, 2040, 2041: Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu)

+ Năm 1988, 1989, 2048, 2049: Đại Lâm Mộc (Cây trong rừng lớn)

+ Năm 2002, 2003, 2062, 2063: Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu)

Các cách chọn sim hợp tuổi Nữ mệnh Mộc theo cung mệnh như sau:
  • Các con số tương sinh Nữ giới mệnh Mộc cung Chấn là: số 1, số 3, số 4, số 9 và nên tránh dùng số 6 và số 7.
  • Các con số tương sinh Nữ giới mệnh Mộc cung Tốn là: số 1, số 3, số 4. Nếu bạn sở hữu sim số đẹp có sự xuất hiện càng nhiều những số hợp tuổi này thì sẽ đem lại những ý nghĩa tốt đẹp. Số 6 và số 7 là các con số tương khắc với cung mệnh này.
Với những con số hợp mệnh này, bạn hãy chọn mua cho mình sim ngũ quý 11111, sim tứ quý 3333, sim tam hoa 444,... tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích cá nhân.

Địa chỉ bán sim số đẹp tin cậy giá rẻ

Với những gợi ý về các con số nên có trong sim hợp tuổi Nữ mệnh Mộc ở trên, nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa thể chọn cho mình một sim số đẹp như ý muốn thì hãy đến với chúng tôi. Đội ngũ tư vấn lâu năm, am hiểu kiến thức phong thủy sim số sẽ nhiệt tình tư vấn cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Do đó, bạn sẽ không còn phải lo lắng hay đau đầu lựa chọn số điện thoại hợp tuổi, hợp mệnh đem lại nhiều may mắn nhất. Kho sim số đẹp khổng lồ đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn với hàng ngàn sim tứ quý Viettel, sim lục quý Vinaphone, sim tam hoa Vietnamobile,.... Chúng tôi cam kết đăng ký sim chính chủ cho khách hàng, giao sim tận tay miễn phí với giá cả cạnh tranh nhất hiện nay.

Chúc bạn chọn sim số đẹp thành công.

>>>Xem thêm các bài viết khác:
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SIM SỐ ĐẸP

Đ/C: 575 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội

Liên hệ:0989 575.575 – 0904.73.73.73

Nguồn:http://www.simsodepphongthuy.org/2017/08/sim-hop-tuoi-nu-menh-moc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét