Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Cách chọn sim phong thủy hợp mệnh theo cung hoàng đạo

Chọn sim phong thủy hợp mệnh theo cung hoàng đạo (phần 2)

Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp nối bài viết cách chọn sim phong thủy hợp mệnh theo cung hoàng đạo cho các các cung Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nào.

>>> Xem thêm:

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0966 909996 Giá : 8,500,000   < - > 0983 888978 Giá : 3,300,000
0966.11.1985 Giá : 8,500,000   < - > 0983 913968 Giá : 3,300,000
0967 1616 86 Giá : 8,500,000   < - > 0983 931166 Giá : 3,300,000
0967 987898 Giá : 8,500,000   < - > 0983 957 222 Giá : 3,300,000
0968 216555 Giá : 8,500,000   < - > 0983 959379 Giá : 3,300,000
0968 266968 Giá : 8,500,000   < - > 0983.04.2007 Giá : 3,300,000
0968 550777 Giá : 8,500,000   < - > 0983.49.00.49 Giá : 3,300,000
0968.31.1234 Giá : 8,500,000   < - > 0983.67.3579 Giá : 3,300,000
0968.56789.4 Giá : 8,500,000   < - > 0983.70.5586 Giá : 3,300,000
0968.56789.7 Giá : 8,500,000   < - > 0983.71.1998 Giá : 3,300,000
09686.999.59 Giá : 8,500,000   < - > 0983.87.2828 Giá : 3,300,000
0969 047666 Giá : 8,500,000   < - > 0984 044222 Giá : 3,300,000
0969 079579 Giá : 8,500,000   < - > 0984 229992 Giá : 3,300,000
0969 161262 Giá : 8,500,000   < - > 0984 296779 Giá : 3,300,000
0969 515688 Giá : 8,500,000   < - > 0984 324668 Giá : 3,300,000
0969 898389 Giá : 8,500,000   < - > 0984 351984 Giá : 3,300,000
0969.47.8989 Giá : 8,500,000   < - > 0984 444694 Giá : 3,300,000
0969.86.38.86 Giá : 8,500,000   < - > 0984 444770 Giá : 3,300,000
0971 018899 Giá : 8,500,000   < - > 0984 444776 Giá : 3,300,000
0971 39.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984 483111 Giá : 3,300,000
0971 69.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984 488979 Giá : 3,300,000
0971 79.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984 571982 Giá : 3,300,000
0971 86.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984 798689 Giá : 3,300,000
0971 88.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984 871984 Giá : 3,300,000
0971 89.59.59 Giá : 8,500,000   < - > 0984.26.06.88 Giá : 3,300,000
0971.09.19.39 Giá : 8,500,000   < - > 0984.31.2002 Giá : 3,300,000
0971.32.8899 Giá : 8,500,000   < - > 0984.43.2001 Giá : 3,300,000
0971.63.8899 Giá : 8,500,000   < - > 0984.607.555 Giá : 3,300,000
0971.92.8899 Giá : 8,500,000   < - > 0984.95.2288 Giá : 3,300,000
0972 151222 Giá : 8,500,000   < - > 0984.98.2288 Giá : 3,300,000
0974 132 777 Giá : 8,500,000   < - > 0985 009986 Giá : 3,300,000
0975 553579 Giá : 8,500,000   < - > 0985 080579 Giá : 3,300,000
0976 918866 Giá : 8,500,000   < - > 0985 081987 Giá : 3,300,000
0976.11.7879 Giá : 8,500,000   < - > 0985 102016 Giá : 3,300,000
0976.93.2777 Giá : 8,500,000   < - > 0985 120222 Giá : 3,300,000
0978 685252 Giá : 8,500,000   < - > 0985 169678 Giá : 3,300,000
0979.69.8879 Giá : 8,500,000   < - > 0985 239998 Giá : 3,300,000
098 112 6879 Giá : 8,500,000   < - > 0985 242444 Giá : 3,300,000
098 1123 168 Giá : 8,500,000   < - > 0985 260979 Giá : 3,300,000
0981 038777 Giá : 8,500,000   < - > 0985 463668 Giá : 3,300,000
0981 337338 Giá : 8,500,000   < - > 0985 511556 Giá : 3,300,000
0981 468899 Giá : 8,500,000   < - > 0985 662879 Giá : 3,300,000
0981 478666 Giá : 8,500,000   < - > 0985 666598 Giá : 3,300,000
0981 69 8181 Giá : 8,500,000   < - > 0985 678809 Giá : 3,300,000
0981 695599 Giá : 8,500,000   < - > 0985 688878 Giá : 3,300,000
0981 758777 Giá : 8,500,000   < - > 0985 693386 Giá : 3,300,000
0981 863668 Giá : 8,500,000   < - > 0985 735586 Giá : 3,300,000
0981 866168 Giá : 8,500,000   < - > 0985 772268 Giá : 3,300,000
0981.337.339. Giá : 8,500,000   < - > 0985 868894 Giá : 3,300,000
0981.63.6969 Giá : 8,500,000   < - > 0985 886836 Giá : 3,300,000
0981.89.89.68 Giá : 8,500,000   < - > 0985 888505 Giá : 3,300,000
0982 691333 Giá : 8,500,000   < - > 0985 889186 Giá : 3,300,000
0982 761555 Giá : 8,500,000   < - > 0985 919279 Giá : 3,300,000
0983 383568 Giá : 8,500,000   < - > 0985 933268 Giá : 3,300,000
0983 398669 Giá : 8,500,000   < - > 0985 946222 Giá : 3,300,000
0983 578758 Giá : 8,500,000   < - > 0985.17.9966 Giá : 3,300,000
0983 769555 Giá : 8,500,000   < - > 0985.71.9339 Giá : 3,300,000
0983 822229 Giá : 8,500,000   < - > 0986 004979 Giá : 3,300,000
0983.88.89.90 Giá : 8,500,000   < - > 0986 188444 Giá : 3,300,000
0985 079555 Giá : 8,500,000   < - > 0986 191799 Giá : 3,300,000
0985 157333 Giá : 8,500,000   < - > 0986 228000 Giá : 3,300,000
0985.91.3939 Giá : 8,500,000   < - > 0986 272168 Giá : 3,300,000
0986 178333 Giá : 8,500,000   < - > 0986 275686 Giá : 3,300,000
0986.43.39.39 Giá : 8,500,000   < - > 0986 286000 Giá : 3,300,000
0988.990.771 Giá : 8,500,000   < - > 0986 316889 Giá : 3,300,000
09.81.81.81.92 Giá : 8,500,000   < - > 0986 319168 Giá : 3,300,000
09 69 69 69 07 Giá : 8,500,000   < - > 0986 345179 Giá : 3,300,000
09 69 69 69 04 Giá : 8,500,000   < - > 0986 397679 Giá : 3,300,000
0869.88.3979 Giá : 8,500,000   < - > 0986 467668 Giá : 3,300,000
0869.786.986 Giá : 8,500,000   < - > 0986 488968 Giá : 3,300,000
0869.66.3979 Giá : 8,500,000   < - > 0986 542727 Giá : 3,300,000
0869.5555.79 Giá : 8,500,000   < - > 0986 551386 Giá : 3,300,000
0869.333.979 Giá : 8,500,000   < - > 0986 579588 Giá : 3,300,000
0869.20.1111 Giá : 8,500,000   < - > 0986 585665 Giá : 3,300,000
0869 683666 Giá : 8,500,000   < - > 0986 620662 Giá : 3,300,000
0869 60 8668 Giá : 8,500,000   < - > 0986 639366 Giá : 3,300,000
0869 262668 Giá : 8,500,000   < - > 0986 642664 Giá : 3,300,000
0869 128128 Giá : 8,500,000   < - > 0986 645664 Giá : 3,300,000
0869 126126 Giá : 8,500,000   < - > 0986 647664 Giá : 3,300,000
0868.888.696 Giá : 8,500,000   < - > 0986 671668 Giá : 3,300,000
0868.8833.68 Giá : 8,500,000   < - > 0986 679366 Giá : 3,300,000
0868.7777.97 Giá : 8,500,000   < - > 0986 813679 Giá : 3,300,000
0868.29.8889 Giá : 8,500,000   < - > 0986 839799 Giá : 3,300,000
0868 999379 Giá : 8,500,000   < - > 0986 862293 Giá : 3,300,000
0868 883686 Giá : 8,500,000   < - > 0986 865578 Giá : 3,300,000
0868 883168 Giá : 8,500,000   < - > 0986 891939 Giá : 3,300,000
0868 699 689 Giá : 8,500,000   < - > 0986 959229 Giá : 3,300,000
0868 689229 Giá : 8,500,000   < - > 0986 999323 Giá : 3,300,000
0868 686129 Giá : 8,500,000   < - > 0986.1969.68 Giá : 3,300,000
0868 682003 Giá : 8,500,000   < - > 0986.29.8558 Giá : 3,300,000
0868 678878 Giá : 8,500,000   < - > 0986.3456.19 Giá : 3,300,000
0868 606686 Giá : 8,500,000   < - > 0986.5678.16 Giá : 3,300,000
0868 289989 Giá : 8,500,000   < - > 0986.71.1977 Giá : 3,300,000
0868 198188 Giá : 8,500,000   < - > 0987 021668 Giá : 3,300,000
0961 473939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 111239 Giá : 3,300,000
0961 503939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 118968 Giá : 3,300,000
0961 533939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 173179 Giá : 3,300,000
0961 703939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 223839 Giá : 3,300,000
0961 733939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 239111 Giá : 3,300,000
0961.44.3939 Giá : 8,510,000   < - > 0987 279239 Giá : 3,300,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá từ 3 triệu đến 5 triệu.

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá từ 3 triệu đến 5 triệu.

7. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải đặc trưng cho tính cách yêu thương vô bờ bến. Cho nên từ cách ứng xử, hay giải quyết công việc, cung đạo này đều được người xung quanh tin tưởng, tín nhiệm và dễ dàng nắm vai trò thủ lĩnh.

Sim phong thủy hợp mệnh theo cung hoàng đạo cho cung Cự Giải là những dãy sim xuất hiện nhiều số 4, số 6, hoặc số cuối dãy sim là số 4 hoặc số 6 sẽ mang ý nghĩa rất tốt.

8. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Sư Tử (23/7 - 22/8)

Xét về tính cách thì cung hoàng đạo này luôn đứng đầu hoặc nói một cách khác là lãnh đạo các cung hoàng đạo khác. Do đặc điểm tính cách này, khi chọn sim số đẹp hợp mệnh cho cung Sư Tử cần phải cân nhắc sim số nào có thể thể hiện bản lĩnh, thương hiệu của Sư Tử đó là trong dãy sim có xuất hiện nhiều số 1 và số 6.

9. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Những người có ngày sinh từ ngày 24/8 tới 23/9 thuộc cung Xử Nữ. Đây là cung hoàng đạo yêu thích cuộc sống tự do nên lập gia đình thường khá muộn. Xử Nữ có tính cách chịu đựng, hi sinh vì người khác.

Sim phong thủy hợp cung mệnh này sẽ trở nên hết sức đơn giản nếu bạn nắm được đặc điểm tính cách và những số may mắn hợp mệnh như số: 2, 7 và 5.

10. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình nổi bật với tính cách cân bằng rất tốt. Họ không bị dao động bởi sự tác động xung quanh. Trong cuộc sống người thuộc cung Thiên Bình khéo léo, biết cách đối xử hòa nhã với mọi người.

Sim phong thủy hợp mệnh với cung này là dãy sim có chứa các số: 1, 2 và 7.

11. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Cung Bọ Cạp rất chân thật nên họ ghét sự giả tạo, dối trá, đặc biệt là xu nịnh. Do đó, nếu bạn muốn nghe những lời nói thật lòng thì nên hỏi những người thuộc cung mệnh này. Họ sẽ không ngần ngại cho bạn biết sự thật. Để có được may mắn và suôn sẻ trong công việc, bạn đừng bỏ qua các số có chứa trong dãy sim như: 2, 3, 9.

12. Sim phong thủy hợp mệnh cho cung Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã là tâm điểm của sự ồn ào. Họ hài hước, vui tính nên được nhiều người yêu thích. Tiếp xúc với người mệnh này bạn sẽ cảm thấy thấy dễ chịu, thoải mái. Những người thuộc cung Nhân Mã nên chọn sim phong thủy hợp mệnh với  cung hoàng đạo của mình như trong số điện thoại xuất hiện cuối cùng là số 9, số 7 hoặc số 4 thì  vận may đến với cuộc sống của bạn hơn.

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.simsodepphongthuy.org/2017/08/chon-sim-phong-thuy-hop-menh-theo-cung-hoang-dao.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét